Klincová 37, 821 08 Bratislava - Ružinov

Naše služby

Ponuka našich služieb upratovania a dezinfekcie:

  • upratovanie objektov v pravidelne dohodnutých intervaloch a časoch
  • zabezpečenie pohotovostnej sily počas dňa
  • upratovanie administratívnych priestorov a biznis centier
  • upratovanie kancelárií a obchodných priestorov
  • upratovanie priemyselných parkov a výrobných hál
  • dodávanie a distribuovanie hygienických materiálov